RÓLUNK     FILMEK      GRAFIKA       CD / DVD       CONTACT 

Üdvözöljük honlapunkon!

ÁSZF / Vásárlási Feltételek

 

ÁSZF
Vásárlási Feltételek

1. Tájékoztató adatok

pezo-film.hu tulajdonosa:

Pezo-Film Filmforgalmazási és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok út 49/A
Cégjegyzékszáma: 01-09-885599
Adószáma: 14029110-2-43
Bankszámla szám: 11104005-75010049-01000003

2. Online rendelés

Pezo-Film Kft előrebocsátja, hogy nem mint internetes áruház működik de lehetőséget biztosít az általa forgalmazott termékek online megrendelésére. A pezo-film.hu oldalon nem csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. Az online megrendeléshez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, de néhány hiányzó vagy pontatlan adat esetén a megrendelés meghiúsulhat. A megrendelés a megrendelő lap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

A Pezo-Film Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely megrendelési igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a megrendelői űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a megrendelés célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Pezo-Film Kft. jogosult a megrendelést törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel. Pezo-Film Kft  kizárólag új termékeket értékesít, bontatlan csomagolásban.

3. Megrendelés, vásárlás

A vevő a megrendelését a megrendelői űrlap kitöltésével és elküldésével intézi.
Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is.

4. A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén Pezo-Film Kft az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

Pezo-Film Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, bontatlan termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

5. Szállítás

A megrendelt mennyiségű lemezeket postai úton a Magyar Posta ZRT által juttatjuk el a megrendelőhöz. A postaköltséget minden esetben a megrendelő fizeti.

A megrendelt lemezeket a megrendelést követő első munkanapon postázzuk. Amennyiben nem rendelkezünk megfelelő raktárkészlettel a megrendelés teljesítéséhez, abban az esetben azt jelezzük megrendelő felé.

6. Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Pezo-Film Kft.. állítja ki, amely tartalmazza a szállítási valamint csomagolási költséget is.

A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

A kiszállítást megelőzően, banki átutalással a 11104005-75010049-01000003 bankszámlára, postai utánvéttel.

7. Adatvédelem

Pezo-Film Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően Pezo-Film Kft elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ez által hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Energia Magyarország Kft.. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az Energia Magyarország Kft.. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az adatokat minden módon védi Pezo-Film Kft, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Kizárólag olyan adatot kér Pezo-Film Kft.. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat Pezo-Film Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

8. Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyásunk. Pezo-Film Kft. -t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

9. Felelősségkorlátozás

A pezo-film.hu honlapon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépes biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Pezo-Film Kft nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

  1. a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  2. az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  3. az információtovábbítási késedelemből adódó,
  4. vírusok okozta,
  5. szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Pezo-Film Kft jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

 
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

10. Szerzői jogok

A Pezo-Film Kft weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag Pezo-Film Kft előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

A pezo-film.hu Domain név kizárólagos tulajdonosa Pezo-Film Kft. és a Domain név szerzői jogi védelmet élvez.

11. Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a pezo-film.hu weboldalon történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek

AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK

>>>

http://www.facebook.com/AlbertFlorianMovie http://www.youtube.com/pezofilmproduction

 

 


   

Partnerünk:

   

unonet

   

RÓLUNK     FILMEK      GRAFIKA       CD / DVD       CONTACT